Muh. Said L., S.Si., M.Pd

Dosen Jurusan Fisika

Nur Syam AS., S.T., M.Si

Wakil Dosen Jurusan T.PWK/Ketua senat

Faisal Akib, S.Kom., M.Kom

Ketua Jurusan Sistem Informasi

Dr. Ir. Basir Paly, M.S

Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Muhammad Anshar, S.Pt.,M.Si

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D

Ketua Jurusan Kimia

Irwan, S.Si., M.Si

Ketua Jurusan Matematika

Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D

Ketua Jurusan Fisika

Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes

Ketua Jurusan Biologi

Faisal, S.T., M.T

Ketua Jurusan Teknik Informatika

St. Aisyah Rahman, S.T., M.T

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si

Wakil Dekan III

Dr.M. Thahir Maloko, M.H.I

Wakil Dekan II

Dr. H.j Wasilah, S.T., M.T

Wakil Dekan I

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag

Dekan